INITIATIE
Wie voor het eerst judo doet, kan gedurende 1 maand gratis lessen volgen.
Schrijf je aan de bar daarvoor eerst in als initiërend lid.
Deed je al eerder judo maar is je vergunning of initiatie al meer dan 2 jaar vervallen
en heb je geen bruine of zwarte gordel, dan kan je je opnieuw aanmelden als initiërend lid.
LIDGELD
Om gedurende een gans jaar judo te kunnen doen, betaal je bij JUDOCLUB EVERGEM lidgeld voor het sportjaar 2019-2020:
  • Kleuters (° 2015 en 2014): 85 euro
  • Jeugd (° 2013 tot en met 2007): 115 euro
  • Volwassenen (vanaf ° 2006 of vroeger): 140 euro
Lidgeld stort je op de rekening BE11 8908 7418 5148 van de Judoclub Evergem vzw. 
Je kan een deeltje van dit lidgeld recupereren via je ziekenfonds. Het attest (terug te vinden op de website van je ziekenfonds) kan je door een bestuurslid of trainer laten invullen.
HERNIEUWEN VERGUNNING
Het is van zeer groot belang dat je het lidgeld een maand vóór het vervallen van je vergunning hernieuwt. Je zal daarvoor tijdig van ons een e-mail ontvangen, waarin gevraagd wordt het lidgeld over te schrijven.
Trainen zonder vergunning en dus zonder verzekering kan niet. De club zal niemand op de tatami toelaten zonder geldige vergunning. Doe je dat toch, dan is dat volledig op eigen risico.
Als je een vergunning hebt, kan je ook trainen in andere clubs aangesloten bij de Vlaamse Judofederatie. Wij verwelkomen judoka's van andere clubs, die graag eens met ons meetrainen.

VERZEKERING
image-298852-verzekering.JPG
Als je tijdig je lidgeld betaalt, ben je via de Vlaamse Judofederatie verzekerd bij Ethias wanneer er iets zou voorvallen tijdens de training of tijdens een activiteit die de club organiseert.
  1. Geblesseerd ? Denk je naar de dokter te moeten gaan ? Vraag aan de trainer een aangifteformulier voor sportongeval of download het hieronder.
  2. Scan het ingevulde formulier in en stuur naar info@judoclubevergem.be. Jouw ongeval wordt gemeld bij Ethias. Zij zullen met je contact opnemen.
  3. Dien de doktersbriefjes eerst in bij uw mutualiteit. Onkosten (eigen bijdrage) gedekt door de polis worden terugbetaald.

NUTTIGE DOCUMENTEN
Bestand

Aangifteformulier voor een sportongeval bij ETHIAS

Bestand Downloaden